:: F.I.R.E.D

d0039085_23492073.jpg
有無諗過霎時間俾公司炒咗會點?

在最好的時候作最壞的打算吧!如果我真係俾人炒咗,我可能會浪蕩外遊幾星期甚至幾個月,充足電之後先返來搵工做。而搵工方面,我會諗下去轉行做導遊,考返個導遊牌,可以四圍去帶團之外 (雖然好大可能要去埋賣蛇膽、茶葉或中藥等等的屈人寺),但如果留港工作的時候,見到一個個客走埋來問資料去旅行的時候都係開開心心咁,其實都幾好。

先撇開旅行社賺錢的問題,幫到人買到去旅行的機票或報團,我自我感覺良好喎!其他人有無咁樣諗我就唔知!雖然呢個只係空想,但亦唔排除有呢一日,到時炒到埋身先諗就會亂陣腳喇!

咁…我想問,六十歲先去讀導遊牌會唔會太遲呢?
[PR]
by karvitz | 2011-06-02 23:49 | :: 日記仔女